Titsirka.. You are a Teacher
(by Teresita M. Circa 1/16/2020)

The sun was hazy that morning, I had my brown ribbon tied upon my fixed collar. The plum skirt fitted me still as I stepped on the jeepney’s rack. Humidity came to welcome me and I had my hair tucked behind my ears. Ellipses filled the atmosphere until someone had dared to crack the silence: “Titsir ka?” he uttered while I was watching him draw his fingers in a crooked position. “Nag-aaral pa lang ho.” I shook. Never did I know, that day began to be the beginning of everything. The first page of my life being a teacher and a wife carried by a surname: Circa. It’s a mere realization of this: “TitSirKa (You are a teacher?)” – “Tits [sobriquet from Teresita] Circa” I had two biological children and a hundred by heart. Every morning I breathe to feed them with necessary ...Click to read more


Ang Mahusay Na Pamumuno Ay Nagmumula Sa Edukasyon
(by Teresita M. Circa 1/15/2020)

Naitanim na sa isipan ng tao na kapag sinabing edukasyon ito yung binabayarang kaalaman na nilikha ng mga batikang mananaliksik at manunulat na basehan ng magaan at maperang buhay. Na ito rin ay hinuhugot lamang sa libro o sa anumang babasahin o idinikta ng mga guro at magulang at minsa’y inaakalang ginawa lang para sa mga may kayang pamilya o nakakaangat sa buhay; naging pandaigdigang batayan ng talino, kakayahan at minsa’y pagkatao na naging kulungan ng sariling kakayahan at personalidad. “Mag-aral ka anak huwag mo kaming gayahin na isang hamak na magsasaka lamang”, kadalasan ito ang sanhi ng kaisipang iyon sa mga bayaning magsasaka. Hindi, hindi ganon yon. Ang edukasyon ay pagbubukas kaisipan na taglay ng mga may buhay na nilalang. Ito yung resulta ng sariling pagsubok at karan ...Click to read more

See more Features