Ang Mahusay Na Pamumuno Ay Nagmumula Sa Edukasyon
(by Teresita M. Circa  1/15/2020)

Naitanim na sa isipan ng tao na kapag sinabing edukasyon ito yung binabayarang kaalaman na nilikha ng mga batikang mananaliksik at manunulat na basehan ng magaan at maperang buhay. Na ito rin ay hinuhugot lamang sa libro o sa anumang babasahin o idinikta ng mga guro at magulang at minsa’y inaakalang ginawa lang para sa mga may kayang pamilya o nakakaangat sa buhay; naging pandaigdigang batayan ng talino, kakayahan at minsa’y pagkatao na naging kulungan ng sariling kakayahan at personalidad. “Mag-aral ka anak huwag mo kaming gayahin na isang hamak na magsasaka lamang”, kadalasan ito ang sanhi ng kaisipang iyon sa mga bayaning magsasaka.

Hindi, hindi ganon yon. Ang edukasyon ay pagbubukas kaisipan na taglay ng mga may buhay na nilalang. Ito yung resulta ng sariling pagsubok at karanasan na kung ano ang kahihinatnan ay matatanim sa isipan na hindi na uulitiin, o uulitin kung nasa ayos. Ang edukasyon ay pagpapayaman ng saliring kaalaman sa pamamagitan ng sariling pagtuklas at pag-iipon ng mga ideya at karanasan, na binabalik-balikan sa tuwing nangangailangan ng pagresolba at desisyon sa mga problema, o pagtanaw sa panghinaharap na buhay.

Dahil sa karanasang ito, minabuti ng mga mananaliksik o ng mga nakasaliksik na ilimbag ito at mababasa ng lahat lalo na ng mga kabataang sumisibol pa lamang ang kaisipan. Kailangan ng maikling daan sa kaalaman upang maging basehan lamang sa naipong sariling karanasan. Tama, kailangan ng maikling daan sa kaalaman, dahil sa igsi na ngayon ng buhay kailangan nating masilip ang karanasan ng ibang mga nauna nang nabuhay na mga nilalang.

Kung ganon pala ang edukasyon ay pag-aaral upang makamit ang kaalaman sa katangian na maaari sa lahat ng bagay. Kaalaman na magagamit ng lohikal na isipan at magagamit sa pagpapatakbo ng sariling kapasyahan sa tatahakin na buhay, kapasyahan na magagamit upang paunlarin ang pamilya, bayan o bansa.

Mahalaga ang pag-aaral lalo na sa mga bata at kabataan upang malaman ang mga karanasan at mga natuklasan ng mga sayantipiko ng mundo. Tipid sa oras, tipid sa panahon lalot tumutuklas pa tayo ng makabagong teknolohiya na mapapakinabangan ng sandaigdigan. Tanggapin natin na ito ang tinatahak ng ating mundo. Mahalaga ring malaman ang nilalaman ng bibliya, lalo na rin ang batas ng bansa at pandaigdigang kasunduan lalo’t naglilingkod tayo sa bayan bilang abogado guro, lider at iba pang propesyon. Ang pagsasalin ng kaalaman rin na responsibilidad ng guro ay lubhang mahalaga, isa sila sa humuhubog ng maayos na pamayanan, sila rin ang tumatayo na pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Kung ang layunin natin ay hubugin, baguhin at iayos ang pamayanan tungo sa maka-Diyos, makatao, makabansa at makakalikasan na pamumuhay, magturo tayo, magtanim ng mabuting bagay na tulad ng pagsasalin ng kaalaman na ginagawa ng mga dakilang mansasalin o Guro.

Kung walang edukasyon o pag-aaral maaring malabag natin ang kautusan na naisabatas ng tao o ng Maykapal, kung gayon masasabi ng ilan na halos wala tayong pinagkaiba sa antas ng mga hayop at kulisap. “mga walang pinag-aralan!” Ano nga ba ang pagkakaiba ng antas ng edukasyon ng tao at ng hayop? Hayop man ay natututo dahil sa edukasyon o pagtuturo at ang pagkakaiba ng tao ay ang pisikal na laki ng imbakan ng mga alaala, mataas ang lohika at may sariling kagustuhang sumaliksik kumpara sa hayop na nagbabase lamang sa hindi sinasadyang karanasan.

Mahalaga ang kaalaman sa pamamagitan ng edukasyon o pag-aaral lalo na sa mga namumuno, natamo man ito sa paaralan o pansariling sikap sa bahay. Sa paaralan bukod sa kaalamang nababasa sa libro, natutunan doon ang aktong pakikipagkapwa tao, pakikisalamuha, pakikiisa o pakikipagbayanihan, pakikibagay sa ibat-bang ugali at kaugalian, na maaaring ikumpara sa kaalamang nasa bahay o sa sariling sikap. Edukasyon ang paraan para sa pagpaplano, sa pagpapatakbo, sa pagbuo ng resolusyon, mga alituntunin at batas at magagamit sa lohikal na desisyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Ang ugali na bunga ng diwa at damdamin ay sadyang mahalaga rin lalo na sa mga namumuno upang mas maging dalisay ang layunin, nakikinig sa ideya ng iba, at mataas ang pagpapahalaga sa damdamin at kaisahan ng mga kasama sa pamumuan.

Bagamat ayon sa isang makasining na ang batas ng Maykapal ay nasusulat na sa puso ng bawat taong isinisilang, kailangan pa ring pag-aralan upang maunawaan, magkaroon ng iisang layon ang puso at diwa. Kung gayon ang mga taong mayaman sa kalaman o edukasyon lalo’t mataas ang damdamin ay maaaring maging magaling na pinuno o lider, na masasabing ang kahusayan sa pamumuno ay nagmula sa kamalayan o edukasyon. Ang mahalaga rin daw, nakikinig ang isip sa puso.
See more Features