Services

Division Officials Quality Policy Facts and Figures Accomplishments Curriculum Issuances

Multi-Media

Videos Publications Photos Features Jobs

Superintendent`s CornerTOP STORIES

Vacancies for Administrative Officer II (7/9/2020) - 1 07/09/2020 07/09/2020 10:00 AM Administrative Officer II, DEPARTMENT OF EDUCATION - SCHOOLS DIVISION OF SAN JOSE CITY . . . Click to read more

Titsirka.. You are a Teacher (1/16/2020) - The sun was hazy that morning, I had my brown ribbon tied upon my fixed collar. The plum skirt fitted me still as I stepped on the jeepney’s rack. Humidity came to welcome me and I had my hair tucked behind my ears. Ellipses filled the atmosphere u . . . Click to read more

Ang Mahusay Na Pamumuno Ay Nagmumula Sa Edukasyon (1/15/2020) - Naitanim na sa isipan ng tao na kapag sinabing edukasyon ito yung binabayarang kaalaman na nilikha ng mga batikang mananaliksik at manunulat na basehan ng magaan at maperang buhay. Na ito rin ay hinuhugot lamang sa libro o sa anumang babasahin o idin . . . Click to read more